SASPRO

Národné

APSPQ – Umelé fotosyntetické systémy založené na fotoaktívnych molekulách a kvantových bodoch
Artificial photosynthetic systems based on photoactive molecules and quantum dots
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bujdák Juraj, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2022 – 31.8.2025
IRMA – Výskum ternárnych fáz v systémoch M-R-F (kde M – Li-Cs, (NH4); R – Sc, Y, Ln) pre vývoj nových multifunkčných materiálov
Investigation of the ternary phases in the systems M-R-F (where M – Li-Cs, (NH4); R – Sc, Y, Ln) for the development of new multifunctional materials
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2022 – 31.8.2024
LUMON – Transparentné luminescentné oxinitridy
Transparent luminescent oxynitrides
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šajgalík Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Zviditeľniť relativistickú kvantovú chémiu: Relativistické paramagnetické NMR
Moving relativistic quantum chemistry out of the shadow: Relativistic paramagnetic NMR
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Malkin Vladimír, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2016 – 31.12.2018
HITEMPCORR – Vlastnosti materiálov po vysokoteplotných koróziách v roztopených soliach
High-temperature properties of materials corrosion in molten salts
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 5.11.2015 – 4.11.2018