SASPRO

Národné

APSPQ – Umelé fotosyntetické systémy založené na fotoaktívnych molekulách a kvantových bodoch
Artificial photosynthetic systems based on photoactive molecules and quantum dots
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Matejdes Marián, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2022 – 31.8.2025
IRMA – Výskum ternárnych fáz v systémoch M-R-F (kde M – Li-Cs, (NH4); R – Sc, Y, Ln) pre vývoj nových multifunkčných materiálov
Investigation of the ternary phases in the systems M-R-F (where M – Li-Cs, (NH4); R – Sc, Y, Ln) for the development of new multifunctional materials
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Matselko Oksana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2022 – 31.8.2024