Projekty podane v OP VaI

ÚACH SAV ako jeden z partnerov zapojil do VÝZVY NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU (DSV) – Dopravné prostriedky pre 21. storočie, ktorým nadväzuje na činnosť CAV (Centra aplikovaného výskumu).

 

Zoznam podaných projektov (Operačný program výskum a inovácie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04, ďalej ….)

  • Materiály pre efektívnu výrobu, konverziu, transport, uskladnenie a bezpečné využívanie energie (M4E), žiadateľ – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Výskum využiteľnosti nekovových materiálov pre výrobu akumulátorov tepelnej energie a pre výrobu energetickej pilóty, žiadateľ – PREFA ALFA, a.s
  • Výskum efektívneho využitia plazmového pulzu pre konštrukciu nerotačného horizontálneho raziaceho systému v kryštalických horninách, žiadateľ – VUNAR a.s
  • Gama radiačná záťaž sklovláknitých izolácií a bezpečné chladenie pri ťažkých haváriách v JE (GAŤAH), žiadateľ – VÚEZ, a.s.
  • Výskum fyzikálnych, technických a materiálových aspektov rýchleho plynom chladeného reaktora IV. generácie ALLEGRO, žiadateľ – VUJE, a. s. (webstránka)
  • Výskum veľkokapacitného skladovania energie vo forme vodíka v geologických štruktúrach, žiadateľ – Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied