Príprava vzoriek – iné

Glove box s vákuovou komorou  – GP CONCEPT-T4 (Jacomex, Dagneux)

Zariadenie pre uchovávanie a manipuláciu s látkami citlivými na vzdušnú vlhkosť a kyslík

Technické parametre:

 • Dvojstupňová vákuová pumpa s čerpacím výkonom 21 m3/h, s filtrom pre zachytenie unikajúceho oleja,
 •  Butylové rukavice (4 ks) s hrúbkou 0.6 mm a dĺžkou 750 mm,
 •  Integrovaný odstraňovač olejového oparu,
 •  Samostatný kompresor na udržanie konštantného prúdu inertného plynu s automatickou reguláciou tlaku,
 •  Variabilné nastavenie výkonu použiteľného kompresora, v minimálnom rozsahu od 0 do 35 m3/h,
 •  Čistiaca jednotka obsahujúca reaktor na odstránenie stôp O2 a H2O z inertného plynu a ich  analyzátory, (ich koncentrácia nemôže presiahnuť 1 ppm)

 

FreeZone Freeze Dry Systems Plus Cascade (Labconco)

sušenie vzoriek metódou vákuového vymrazovania Technické parametre:

 •  vymrazovacia kapacita 1,8 litra vody/24 hod
 •  dvojitý mraziaci systém umožňujúci dosiahnuť teplotu kondenzátora  až -84°C
 •  vysoká chladiaca kapacita, rovnomerné tvorenie námrazy
 •  objem spracovávanej vzorky 10-1000 ml

Príslušenstvo:

 •  predmrazovacie zariadenie, nerezová vaňa, pracovná teplota -40°C
 •  nerezová sušiaca komora s dvanástimi prípojkami
 •  rotačná olejová výveva pre prácu s vodnými roztokmi,
 •  sada vákuových sklenených fliaš (50-2000 ml)

Kontakt:Mgr. Ľuboš Jankovič, PhD. E-mail: lubos.jankovic@savba.sk

 

Lyofylizátor LS-2 (PowderPro AB)

Technické parametre:  vymrazovacia kapacita 1,8 litra vody/24 hod

 •  dvojitý mraziaci systém umožňujúci dosiahnuť teplotu kondenzátora  až -84°C
 •  vysoká chladiaca kapacita, rovnomerné tvorenie námrazy
 •  objem spracovávanej vzorky 10-1000 ml

Príslušenstvo:

 •  predmrazovacie zariadenie, nerezová vaňa, pracovná teplota -40°C
 •  nerezová sušiaca komora s dvanástimi prípojkami
 •  rotačná olejová výveva pre prácu s vodnými roztokmi,
 •  sada vákuových sklenených fliaš (50-2000 ml)

Kontakt:  Ing. Ondrej Hanzel, PhD. e-mail: ondrej.hanzel@savba.sk

 

Planetárny mlyn RETSCH PM 100

 • homogenizovanie a mletie práškov a zmesí

Kontakt: Ing. Ondrej Hanzel, PhD. e-mail: ondrej.hanzel@savba.sk

 

Planetary Mill – Pulverisette 5 (FRITSCH GmbH)   (Trenčín)

 • Zariadenie na suché mletie a homogenizovanie suspenzií
 • Rýchla a kvalitná homogenizácia suspenzií, mletie práškov a aktivácia ich povrchu
 • štvormiestny s maximálnou kapacitou 4x250ml a možnosťou použitia mlecích nádob s objemom 2×250 a 4×80 ml
 • príslušenstvo (mlecie nádobky a telesá): Al2O3 (99,7 %)

Kontakt: Ing. Anna Prnová, PhD., anna.prnova@tnuni.sk

 

Pulverisette 0 (FRITSCH GmbH)  (Trenčín)

Vibračný mikromlynček na mletie malých množstiev vzorky (do 10 ml), s výstupnou veľkosťou častíc do 10 µm a nastaviteľnou amplitúdou vibrácií

 • príprava na RTG fázovú analýzu, resp. drvenie s kontrolovanou granulometriou pre korózne testy keramiky a skla
 • plynule nastaviteľná amplitúda vibrácií
 • príslušenstvo (mlecie nádobky a telesá): Al2O3 (99,7 %), achát

Kontakt: Ing. Anna Prnová, PhD., anna.prnova@tnuni.sk