Základné informácie

Fázová, mikroštruktúrna a chemická analýza

Skenovací elektrónový mikroskop JEOL EVO® 40 Series (Bratislava)

JEOL JSM-7600 F/EDS/WDS/EBSD (Trenčín)

Röntgenový práškový difraktometer Panalytical Empyrean
Elementárny analyzátor C/H/N/S/O C/S analyser EMIA-320 V2 AC HORIBA Jobin Yvon

O/N/H analyser EMGA 830 AC HORIBA Jobin Yvon

Metódy pre stanovenie fyzikálno-chemických a mechanických vlastností materiálov

Simultánna termická analýza STA 449 F1 Jupiter (Netzch Geratebau GmbH)

STA 449 F3 Jupiter (Netzch Geratebau GmbH) with TGA-IR module TENSOR (Bruker)

Reometre / viskozimetre / hustota MCR501 (Anton Paar GmbH)

HAAKE MARS III (ThermoFisher Scientific)

Ultrapyc 1200e (Quantachrome Instruments)

Analyzátor veľkosti častíc a potenciometre Nano ZS 3601 (Malvern Instruments Ltd.)

Brookhaven 90Plus (Brookhaven Instruments Corpor.)

Modulab ESC-MTS (Solartron Analytical)

Odporové pece na meranie fyzikálno-chemických vlastností tavenín
Špeciálna elektronika pre meranie vodivosti National Instruments
Testovanie mechanických vlastností a korózie materiálov LLOYD LR5K Plus (Lloyd Materials Testing)

LECO LV – 100AT (LECO Corp.)

Spektrálne metódy

Vlnovo – disperzný fluorescenčný spektrometer ARL Advant’X Intellipower 3600 XRF
Fluorescenčný spektrofotometer Fluorolog-3 (HORIBA Jobin IVON)
FTIR spektrometer Nicolet 6700 (Thermo Scientific)

AABSPEC 2000-A Multi-Mode Spectroscopy System

Ramanovský spektrometer Renishaw inVia Raman Microscope
UV-VIS spektrofotometer Varian Cary 100 (Varian)

Varian Cary 5000

Atómový/emisný spektrometer Varian GS280 (240/Zeeman GTA 120)

ICP OES (Varian VISTA MPX)

Príprava keramických a skelných vzoriek

Žiarový lis Elatec Control (Elatec Technology Corp.)

Clasic 0220 ZL (Clasic CZ)

Vysokoteplotný izostatický lis HIP 200 – 110*200 GI (EPSI Ltd.)
Gas pressure sintering (KCE) KCE-FP W100 (FCT Systeme GmbH)
Pece pre prípravu skla Chamber furnace Clasic 1018 S (Clasic CZ)

Tube furnace up to 1800°C Clasic 0118 T (Clasic CZ)

Tube furnace up to 1300°C Clasic 0213 T (Clasic CZ)

Opracovanie keramických a skelných vzoriek

Diamantová fréza JUNG JE 525 P
Presná diamantová píla na rezanie tvrdých materiálov ISOMET 5000 11-2775
Keramografická leštička s príslušenstvom EcoMet 300/AutoMet 300
Diamantová píla na rezanie tvrdých materiálov AbrasiMatic 300
Plazmová leptačka FEMTO (Diener electronic, GmbH + Co. KG)
 

 

Príprava vzoriek – iné

Glove box s vákuovou komorou GP CONCEPT-T4 (Jacomex, Dagneux)
Mletie vzoriek RETSCH PM 100

Pulverisette 6 (FRITSCH GmbH)

Pulverisette 0 (FRITSCH GmbH)

Lyofilizátor FreeZone Freeze Dry Systems Plus Cascade (Labconco)

LS-2 (PowderPro AB)