Iné medzinárodné

Medzinárodné

JoinHEC – Vývoj nových metód spájania vysoko-entropických keramických materiálov
Development of new joining methods for high entropy ceramics
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2025