Iné medzinárodné – skončené

Medzinárodné

New type of cesium fluoro-, oxo-, and oxo-fluoro-aluminate complexes: stability, dynamics and structural characterization
New type of cesium fluoro-, oxo-, and oxo-fluoro-aluminate complexes: stability, dynamics and structural characterization
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šimko František, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2022 – 30.6.2024
SCALP – Percepcia spinovej interakcie na pokročilej úrovni
Spin Coupling Advanced Level Perception
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Malkin Oľga, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.2.2020 – 31.12.2022
Reakčné spájanie pokročilých keramických materiálov na báze SiC
Reaction bonding of advanced SiC-based ceramics
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
HECA – Heat Capacities of fluorozirconate compounds
Heat Capacities of fluorozirconate compounds
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2021
Vysokoteplotné karbidy pre aplikácie v extrémnych podmienkach
(Ultra-high temperature carbides for extreme environment applications
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Vývoj nových pokročilých keramických kompozitov pre vesmírne aplikácie
Development of new advanced ceramic composites for aerospace industry
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
UltraCom – Vývoj nových vysokoteplotných kompozitných materiálov s keramickou matricou so zvýšenou oxidačnou/ablačnou odolnosťou pre vesmírne aplikácie
Development of new ultra-high temperature ceramic matrix composites with improved oxidatio/ablation properties for aerospace industry
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.11.2017 – 31.10.2020
JOINSIC – Spájanie moderných keramických materiálov na báze SiC
Joining of advanced SiC-based ceramic materials
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
Vývoj a charakterizácia nových povlakov na báze sklo/keramika pre vysokoteplotné aplikácie
Development and characterization of a novel glass/ceramic coating systems for high temperatue applications
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019