Príprava keramických a skelných vzoriek

Hot Press Elatec Control (Elatec Technology Corp.)

Kontakt: doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.       e-mail: miroslav.hnatko@savba.sk

Zariadenie na zhutňovanie keramických prípadne kovových práškov pri vysokej teplote (do 1800 °C) pri použití jednoosého tlaku do 30 Mpa

 

Vysokoteplotný izostatický lis HIP 200-110*200Gl  (EPSI Ltd.)

Zariadenie slúžiace na zhutňovanie materiálov pri vysokých teplotách (do 2000 °C) s využitím izostatického pôsobenia tlaku plynu (do 200MPa). Tlak na zhutňovaný materiál je aplikovaný inertným plynom (argón, dusík), resp. vzduchom, čím sa dosiahne izostatické lisovanie a tým sa umožňuje aj zhutňovanie výliskov zložitých tvarov.

Technická špecifikácia:

 • možnosť použitia rôznych ohrevných elementov v závislosti od potrieb experimentu – negrafitový a grafitový
 • maximálne použiteľná teplota pri spekaní, resp. zhutňovaní až do 1600, resp. 2000 °C s vertikálnou homogenitou teplotného poľa ± 10 °C.
 • maximálne použiteľný tlak plynu (Ar, N2, vzduch) až do 200 Mpa
 • spätná využiteľnosť použitého plynu na úrovni až 70 %.

 

KCE-FP W100 (FCT Systeme GmbH)

Kontakt: doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.            e-mail: zoltan.lences@savba.sk

Pec na zhutňovanie keramických prípadne kovových práškov pri vysokej teplote (do 2200 °C) pri použití izostatického tlaku zo všetkých strán do  10 Mpa

Komorová pec pre prácu v bežnej atmosfére do 1800°C 

Vysokoteplotná komorová superkantalová taviaca pec do 1800°C s programovateľným regulátorom teploty a pozorovacím priezorom

Vnútorný rozmer pece: šírka: 200 mm, výška: 170 mm, hĺbka: 300 mm

 • Príkon pece: max. 6kVA
 • Napätie: 3 x 230/400 V
 • Max. rýchlosť ohrevu: 20°C/min.
 • Užitočný objem: 10 l
 • Maximálna teplota: 1800°C

Kontakt: Mgr. Peter Švančárek, PhD., e-mail: peter.svancarek@tnuni.sk

 

Rúrová pec pre prácu vo vákuu/kontrolovanej atmosfére do 1800°C

Vodorovná valcová pec s možnosťou práce v kontrolovanej atmosfére alebo vákuu pri teplotách do 1800°C s programovateľným regulátorom teploty

 • Maximálna teplota: 1800°C
 • Vnútorný priemer pece: 70 mm
 • Dĺžka výhrevnej časti: 300 mm
 • Celková dĺžka: 520 mm
 • Homogénne teplotné pole: min. 25-30% dĺžky vyhrievanej časti
 • Regulácia: programovateľný regulátor CLARE 4
 • Presnosť regulácie: ± 1°C
 • Príkon pece: 5 kW
 • Napätie, prúd: 3 x 230/400V, 12 A

KontaktMgr. Peter Švančárek, PhD., e-mail: peter.svancarek@tnuni.sk

 

Rúrová pec pre prácu vo vákuu/kontrolovanej atmosfére do 1800°C (Clasic 0118 T)

Horizontal tube furnace with possibility to work in controlled atmosphere or vacuum up to temperatures of 1800°C with programmable temperature regulation

 • Max. temperature 1800°C
 • Inside diameter 70 mm
 • Heating element length 300 mm
 • Total length 520 mm
 • Homogenous temperature field min. 25-30% of heated part length
 • Regulation – programmable regulation CLARE 4
 • Regulation accuracy ± 1°C
 • Input power 5 kW
 • Voltage, current: 3 x 230/400V, 12 A

KontaktMgr. Peter Švančárek, PhD., e-mail: peter.svancarek@tnuni.sk

 

Žiarový lis Clasic 0220 ZL 

Zariadenie s grafitovými výhrevnými elementmi na tlakové zhutňovanie keramických vzoriek pri teplotách použitia do cca. 2000°C a pri tlakoch do 40 MPa v inertnej atmosfére (Ar, N) alebo vo vákuu.

 • Vonkajšie rozmery: 600 x 800 x 1000 mm
 • Vnútorné rozmery: f 40 x 50 mm
 • Množstvo lisovanej látky: f 40 x 20 mm
 • Maximálna teplota: 2000°C
 • Maximálny lisovací tlak: 40 MPa (400 bar)
 • Výhrevné články: grafitový výhrevný kôš
 • Rýchlosť ohrevu: max. 50°C/min

KontaktMgr. Peter Švančárek, PhD., e-mail: peter.svancarek@tnuni.sk

 

Rúrová pec do 1300°C Clasic 0213 T 

Rúrová pec pre pyrolýzy organokremičitých  prekurzorov v inertnej atmosfére pri teplotách do 1300°C s programovateľným regulátorom teploty

 • Maximálna teplota: 1300°C
 • Vnútorný priemer pece: 70 mm
 • Dĺžka výhrevnej časti: 500 mm
 • Celková dĺžka: 600 mm
 • Dĺžka homogénneho teplotného poľa: min. 25% celkovej dĺžky vyhrievanej časti
 • Regulácia: programovateľný regulátor CLARE 4
 • Presnosť regulácie: ± 1°C
 • Termočlánok: Pt/PtRh10
 • Príkon pece: 1,8 kW
 • Napätie, prúd: 230 V, 8 A

KontaktMgr. Peter Švančárek, PhD., e-mail: peter.svancarek@tnuni.sk