Projekty ŠF

Národné

CEMEA – Vybudovanie centra pre využitie pokročilých materiálov SAV
Building a centre for advanced material application SAS
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hnatko Miroslav, PhD.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.cemea.sav.sk/
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2023
Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií
Center for applied research of new materials and technology transfer
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.3.2013 – 31.12.2015
Výskumné centrum ALLEGRO
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Doba trvania: 1.4.2014 – 31.12.2015
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku
Competence center for new materials, advanced technologies and energy
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.6.2011 – 30.12.2015
Univerzitný vedecký park STU Bratislava
University Science Park of STU Bratislava
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.2.2013 – 31.10.2015
Aplikovaný výskum a overenie technológií katalytickej dehalogenácie kontaminovaných vôd z priemyselných ekologických záťaží na reaktívnych bariérach
Investigation and verification of catalytic dehalogenation on reactive barriers technologies – treatment of contaminated water from polluted industrial sites
Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Czímerová Adriana, PhD.
Doba trvania: 1.2.2014 – 30.10.2015
Znalostná databáza a expertný systém environmentálneho riešenia havárií straty chladiva v prevádzke jadrovej elektrárne – ZDESJE.
Knowledge database and expert system for environmental friendly solutions of loss of coolant accidents in atomic nuclear power plants – ZDESJE.
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Liška Marek, DrSc., Dr.h.c.
Anotácia:
Doba trvania: 1.4.2010 – 31.5.2015
Priemyselný výskum pre potreby zefektívnenia unikátnej technológie tavenia a tvarovania úžitkového skla – PVTECHSKLO
Industrial research for needs of the reengineering of the unique technology of the glass preparation and the forming work – PVTECHSKLO
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Šimurka Peter, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.4.2010 – 30.4.2015
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov
Applied research of technology of thermal plasma processes
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály
Center of Excellence for Ceramics, glass and silicate materials
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.6.2010 – 31.5.2013
Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov – ENERGOZ
Effective control of production and consumption of energy from renewable sources – ENERGOZ
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sedláček Jaroslav, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.4.2010 – 31.3.2013
Generátor vysokoprúdovej plazmy na báze kompozitných materiálov pre účely gazifikácie pevných uhlovodíkov – PLASMAT.
High-flow plasma generator based on composite materials for gasification of solid hydrocarbons – PLASMAT.
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sedláček Jaroslav, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2010 – 31.3.2013
MACHINA II – Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach – Etapa II
Centre for Materials, Layers and Systems for the Applications and Chemical Processes in the Extreme Environments – Stage II
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.4.2010 – 31.3.2012
CEKOODUV – Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied
Centre for knowledge marketing and intellectual property rights of SAS
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Šimurka Peter, PhD.
Doba trvania: 1.9.2009 – 28.2.2012
MACHINA I – Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach
Centre for Materials, Layers and Systems for the Applications and Chemical Processes in the Extreme Environments
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Doba trvania: 14.5.2009 – 30.4.2011